Verzuimbeleid


Een open communicatie, respect voor elkaar en heldere afspraken zijn voorwaarden om prettig te werken. Sophia Scholen hecht hier veel belang aan. Dit geldt ook als werken even niet gaat.
Dan is het belangrijk dat er een goed samenspel is tussen de medewerker en de organisatie. Met duidelijke wederzijdse afspraken en regels.

Met het verzuimbeleidsplan geven wij aan dat verzuim in onze organisatie serieuze aandacht krijgt. Verzuim is geen vrijblijvende zaak, het gaat ons allemaal aan. Het protocol geldt dus voor alle medewerkers bij Sophia Scholen.

Het protocol sluit direct aan op de Wet Verbetering Poortwachter en biedt een handvat om verzuim bespreekbaar te maken en om tot heldere afspraken te komen en - uiteraard – om het verzuim te doen dalen.

"Ziek worden is geen keuze, verzuimen is gedrag".